Tác giả

Trưởng Làng SV và Tuổi trẻ khởi nghiệp, Founder Novaedu

Phó viện trưởng Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ sáng tạo, ĐHQG HN; Phó Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý Kinh tế, ĐH Kinh tế quốc dân

CEO Nền tảng kết nối ĐMST BambuUP

Giám đốc tư vấn EY Consulting Việt Nam

CTHĐQT Hồng Cơ Group, Chủ tịch CLB Quỹ đầu tư VDI