Tác giả

Chuyên gia mảng Blockchain tại Soongsil University, Hàn Quốc

GĐ SDC ĐH Đà Nẵng; Founder Bizverse

Luật sư Thành viên Indochine Counsel - Chi nhánh tại Hà Nội

Trưởng ban điều hành Chương trình Cử nhân Công nghệ Tài Chính, Đại học Kinh tế Quốc dân

Giám đốc Marketing tại Bizverse

Phó CNK Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN

Viện trưởng Viện Khoa học Phát triển Nhân lực và Tài năng

Viện trưởng Viện Giáo dục số EEA