Tác giả

Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc - Công ty CP Vietnam Blockchain

Chuyên gia CNTT, Trung tâm CNTT AGRIBANK; Giám đốc điều hành Công ty HMN Technology Solutions

Chuyên gia Tài chính, ĐH Ngoại Thương & Viện VJCC

Chủ nhiệm CLB doanh nhân Khởi nghiệp Việt Nam

Phó Viện trưởng Viện John Von Neumann ĐHQG-HCM

Đồng sáng lập DTSI; Chuyên gia tư vấn chiến lược Chuyển đổi số

Giám đốc điều hành Missionizer

CT HĐQT Cty CP Đầu Tư Realplus Việt Nam