Tác giả

Giám đốc ươm tạo BK-Holdings

Phó Chủ nhiệm CLB VietFintech, Giám đốc Foxpay - FPT Telecom

Giám đốc Hợp tác - Nghiên cứu và Phát triển Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Innovation

Viện trưởng Viện phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC)

Tổng giám đốc Quỹ Hermes Management

Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Kinh tế và Giáo dục (UEED); Tổng thư ký Hội đồng Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam

Giám đốc Vườn ươm Tăng tốc Khởi nghiệp, Viet Lotus

Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần Văn hóa Sách Sài Gòn Saigon Books