Tác giả

Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế Số Việt Nam

Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ và Thiết kế, Đại học Kinh tế TP.HCM - UEH

Chủ tịch EY Consulting VN

Thành viên HĐQT, CFO VIISA

Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Viet Lotus

Phó trưởng Ban thường trực, Ban Hỗ trợ Khởi nghiệp Học viện Ngân hàng; Trưởng Làng Fintech - Techfest 2022

Phó Giám đốc Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM (ITP); Giám đốc Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM (IEC)

Đồng sáng lập và Phó chủ tịch ví MoMo