Chi tiết cố vấn

...

PGS. TS. Phạm Thị Tuyết

Phó trưởng Ban thường trực, Ban Hỗ trợ Khởi nghiệp Học viện Ngân hàng; Trưởng Làng Fintech - Techfest 2022

    GIỚI THIỆU